Vyhledávání výrazu 'silnice čáslav - holding, a.s':


AVP Total Money Czech s.r.o. - kontakt AVP Total Money Czech s.r.o. - Forderungsbegleichung Wir bieten Ihnen die folgenden Dienstleistungen im Rahmen der Forderungsbegleichung:   Die Forderungsbegleichung kommerzieller oder privater Natur, Forderungsverkehr, Forderungsaufrechnung, Bestimmung weiterer Gläubiger, Bearbeitung von Konkursanmeldungen, Forderungsbearbeitung und -registration für Insolvenzen und Liquidationen und die Vorbereitung Forderungszahlungsprozesses.   Wir freuen uns, um unsere langjährige Erfahrung in den Bereichen der Begleichung und Administration von Forderungen mit Ihnen teilen zu können pro naše klienty vymohli částku téměř 1.000.000.000,- Kč. --> AVP Total Money Czech s.r.o. - vymáhání pohledávek Poskytujeme služby týkající se vymáhání pohledávek:  Vymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru, obchodování s pohledávkami, zápočty pohledávek, vyhledání dalších věřitelů, zpracování insolvečního návrhu, zpracování a přihlášení pohledávek do konkurzu či likvidace a zpracování žalob o zaplacení pohledávky Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti v oblasti vymáhání a správy pohledávek.pro naše klienty vymohli částku téměř 1.000.000.000,- Kč. --> AVP Total Money Czech s.r.o. - the recovery of claims We provide the following services in relation to the recovery of claims:   The recovery of claims having a commercial or private nature, trading in claims, offsetting claims, tracing other creditors, processing applications for insolvency, processing and registering claims for bankruptcy or liquidation and processing actions for the payment of a claim. We will be happy to share our experience in the sphere of recovering and administering claims with you. pro naše klienty vymohli částku téměř 1.000.000.000,- Kč. --> AVP Total Money s.r.o. - Contact information AVP Total Money s.r.o. - Kontaktinformationen Hledáme další věřitele firmy Zbyněk Dvořák - AMD Logistics, IČO: 71699627 se sídlem Smololety 8 za účelem společného postupu při prohlášení insolvenčního řízení. kontakt: p.Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele firmy Zbyněk Dvořák - AMD Logistics, IČO: 71699627 se sídlem Smololety 8 za účelem společného postupu při prohlášení insolvenčního řízení. kontakt: p.Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti Hornet Sped s.r.o., IČO: 24718181 jednatel - Josef Berit se sídlem Krátká 326, Srubec - Strá Pohůrka, PSČ: 370 06   za účelem společného postupu pro podání návrhu na insolveční řízení. Zároveň je to varování pro budoucí obchodní partnery, aby byli více obezřetní při uzavírání zakázek.   kontakt - 608 080 655 p. Trojan   Proč zvolit nás ? Neúčtujeme žádné náklady spojené s vymáháním. Pohledávkám se věnuje tým zkušených profesionálů, kteří na základě dlouholetých zkušeností             vždy zvolí nejefektivnější postup k vymožení pohledávky.  Vysoké procento úspěšnosti okolo 65 - 70 %. Výše odměny je závislá na výši a stavu pohledávek 15 - 25 %. Naše odměna je splatná vždy po vymožení pohledávky, nebo její části. Nemáme omezenou spodní hranici pohledávek. Akční rádius naší společnosti zahrnuje celou Českou i Slovenskou republiku. Na požádání získáváte průběžné informace o stavu pohledávek. Možnost využití naší databáze společnosti (informace o solventnosti aj.). Garantujeme nejúčinnější postup s využitím všech legálních předpisů a s fundovanou znalostí občanského práva. IČO Jméno Dlužná částka Skonto  63145057 Interma, akciová společnost 1.040.000,00 Kč    dohodou  25594001 ROFIM s.r.o.    693.477,00 Kč    dohodou  24811700 Stavservis Teplice s.r.o.      14.000,00 Kč    dohodou  47358670 Marie Skokanová    133.077,00 Kč    dohodou  27686680 AVENZO VICE a.s.    427.780,00 Kč    dohodou  03564614 CREDIT STRATEGIES s.r.o.    205.380,00 Kč    dohodou  31385311 SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spo. s r.o.    977.245,53 Kč    dohodou  24309184 BEVI STAV, a.s.      66.192,00 Kč    dohodou  76552306 Jakub Tomín      73.808,00 Kč    dohodou  41257375 Daniel Zítko    180.726,00 Kč    dohodou  01559621 HIRST CZ - Inženýrské stavby sro    232.238,00 Kč    dohodou  02838168 Easy Building s.r.o.    312.658,00 Kč    dohodou  27237133 Stavitelství BARBET, s.r.o.    202.352,00 Kč    dohodou  00487619 SKD Bojkovice, s.r.o.    215.953,00 Kč    dohodou  28528221 NESYDGAS, s.r.o.    130.000,00 Kč    dohodou  15649385 Martin Pleštil    388.814,00 Kč    dohodou Hledáme další věřitele firmy Katja Černá, IČO: 74488155 se sídlem Vratislavská 9/385, Praha 8 restaurace T- Bones Popřípadě bychom chtěli varovat obchodní partnery při uzavírání zakázek s touto firmou. info: p.Trojan - tel.: 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti NEO 59, a.s., IČO:28405056 se sídlem Křenova 438/7, Praha 6  - předseda představenstva Ing. Vojtěch Čanda za účelem společného postupu pro přípravu podání návrhu insolvenčního řízení. kontakt p.Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti CEJAR s.r.o., IČO: 27977790 se sídlem Koperníkova 45, Plzeň za účelem společného postupu pro zahájení insolveního řízení. kontakt p. Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti MATIX, spol. s r.o. IČO: 15545016 se sídlem Přípotoční 930/27, Praha 10 za účelem společného postupu pro zahájení insolvečního řízení. kontakt p.Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele firmy Katja Černá, IČO: 74488155 se sídlem Vratislavská 9/385, Praha 8 restaurace T- Bones Popřípadě bychom chtěli varovat obchodní partnery při uzavírání zakázek s touto firmou. info: p.Trojan - tel.: 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti NEO 59, a.s., IČO:28405056 se sídlem Křenova 438/7, Praha 6  - předseda představenstva Ing. Vojtěch Čanda za účelem společného postupu pro přípravu podání návrhu insolvenčního řízení. kontakt p.Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti CEJAR s.r.o., IČO: 27977790 se sídlem Koperníkova 45, Plzeň za účelem společného postupu pro zahájení insolveního řízení. kontakt p. Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti MATIX, spol. s r.o. IČO: 15545016 se sídlem Přípotoční 930/27, Praha 10 za účelem společného postupu pro zahájení insolvečního řízení. kontakt p.Trojan - 608 080 655 HMR SYSTEM, s.r.o. se sídlem Pelhřimovská 1071/2, Praha, IČO: 25685686, viz obchodní rejstřík     rádi se podělíme o zkušenosti s praktikami této firmy   kontakt - 608 080 655 p. Trojan       Hledáme další možné věřitele společnosti RENT-MONT PLZEŇ s.r.o IČO: 47543388 se sídlem : Orlík 150, Třemošná za účelem společného postupu při prohlášení insolvenčního řízení. kontakt : 485 122 460 Hledáme další možné věřitele společnosti RENT-MONT PLZEŇ s.r.o IČO: 47543388 se sídlem : Orlík 150, Třemošná za účelem společného postupu při prohlášení insolvenčního řízení. kontakt : 485 122 460 Ing. Richard Ječný   bývalý jednatel společnosti Product  SOLD s.r.o., IČO: 01616315, který své závazky vyřešil( tak jako již v minulosti) převodem obchodních podílů na společnost, kterou vlastní Josef Richter, který má na sebe převedeno dalších více jak 30 firem. Nyní své obchodní aktivity vyvíjí od června 2019 s novou firmou RUGEN s.r.o.     Kdy platím provizi a jaká je její výše ? Provize je splatná vždy po vymožení pohledávky, nebo její části. Výše provize vždy záleží na konkrétním případu a pohybuje se v rozmezí 15-25 %. Vyplatí se to? Nejen že Vaše společnost ušetří spoustu nákladů spojených vymáháním těchto pohledávek jako jsou náklady na vaše zaměstnance kteří tyto pohledávky vymáhají, cestovné či telefonní a ostatní náklady. Hlavně ušetříte Váš čas a můžete se plně věnovat pouze svému podnikání. Ihre Zusammenarbeit mit unserer Firma beginnt mit der Unterzeichnung eines Mandatsvertrages sowie einer Handlungsvollmacht. Wir weisen Ihnen dann einen Berater für Ihren Fall zu, der mit der Betreuung Ihre Forderungen beauftragt ist. Der Berater ist in der Lage, Ihnen auf Nachfrage Informationen zum Status Ihrer Forderungen zu geben, und überprüft mit Ihnen eingehende Zahlungen auf Ihrem Konto sowie weitere.   Im Falle der Forderungseinräumung oder ihrer gerichtlichen Anerkennung erscheint die Forderung automatisch in unserer Forderungsbörse, auf der sie von anderen Teilnehmern erworben werden kann.   Vymáhání pohledávek je jednou z nejúčinnějších možností, jak získat své peníze zpět před tím, než se dlužník ocitne v kompletní platební neschopnosti nebo dokonce v konkurzu. Pro úspěšné vymožení pohledávky potřebujeme kompletní kopie dokladů tj. objednávky, smlouvy, dodací listy, směnky atd. a dále kontakty na dlužníky tj. adresy provozoven, telefonní spojení, bydliště atd. Spolupráce vzniká na základě Příkazní smlouvy a plné moci. Odměna se stanoví dohodou před předáním pohledávky. Zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení Tato služba zahrnuje kompletní zpracování návrhu na prohlášení insolvenčního řízení. Bohužel se ale jedná o jednu z posledních možností, jak dostat úhradu svých prostředků někdy jen částečnou. Cena za tuto službu je smluvní. Zpracování přihlášky pohledávky ke konkurznímu řízení Kvalitní a zákonem předepsaná podoba přihlášky ke konkurzu je jedním ze základních předpokladů pro uspokojení pohledávky. Na základě přihlášené pohledávky můžete při splnění podmínek uplatnit vratku DPH. Zpracujeme Vám přihlášku ke konkurzu dle vámi předložených dokladů tak, aby měla veškeré předepsané náležitosti ze strany správce konkurzní podstaty. Cena za tuto službu je smluvní. Zpracování žaloby o zaplacení pohledávky Po dohodě zpracujeme pro klienta návrh na vydání platebního či směnečného platebního rozkazu v případech, že se nedaří pohledávku mimosoudní cestou vyřešit, dlužník pohledávku neuznává nebo v případě, že hrozí promlčení pohledávky. Cena za tuto službu je smluvní. Zápočty pohledávek Naše společnost vlastní svoji databázi cca aktivních 30.000 firem a to nám umožňuje v některých případech pohledávku započíst ve 3 i více zápočtech. Obchodování s pohledávkami Viz Burza pohledávek   Zpracování exekučního návrhu Kompletní zpracování exekučního návrhu, event. podání a zastupování klienta v exekučním řízení. Cena za tuto službu je smluvní. Způsob vymáhání pohledávek Vyvíjení soustavného tlaku na dlužníky všemi zákonnými prostředky tak, aby si byli neustále vědomi svého dluhu korespondenční, telefonické i osobní jednání s dlužníky v závislosti na jejich postojích k problému dluhu. Sestavení splátkových kalendářů a soustavný dozor nad jejich plněním. Osobní kontakty s dlužníky spojené s osobním přebíráním plateb věřiteli. Po dohodě s klientem možnost přebírání jiných forem věcného plnění závazků, (cenné předměty, nemovitosti, cenné papíry atd.), v takovém případě si klient sám provede audit nabízeného věcného plnění. Časový horizont vymožení pohledávky Časový horizont vymožení pohledávky si může klient stanovit v příkazní smlouvě sám. Naše obvyklá a osvědčená praxe je uzavírání příkazní smlouvy na dobu neurčitou a časový vztah k jednotlivým pohledávkám se stanoví v plné moci po dobu 9-ti měsíců. Tato lhůta neznamená, že pohledávka bude vymožena až za tuto dobu, ale odráží i možnosti splátkového režimu. O časovém horizontu vyřízení své pohledávky se můžete informovat u odpovědného pracovníka vždy po prvních kontaktech s dlužníkem.   Nikdy klientovi neslibujeme určitý konkrétní termín vymožení pohledávky, protože vždy záleží rovněž na přístupu dlužníka. O časovém horizontu vyřízení své pohledávky se můžete informovat u odpovědného pracovníka vždy po prvních kontaktech s dlužníkem.                         telefon mobil e-mail Pavel Trojan Managing Director   608 080 655 trojan@avp.cz , info@avp.cz Petr Kahoun Managing Director   608 080 622 kahoun@avp.cz           Stanislav Rezler   External worker   608 071 099 rezler@avp.cz Miroslava Roudná External worker 485 122 460   roudna@avp.cz           Your cooperation with our company begins by signing a contract of mandate and power of attorney. We then assign an employee to your case and he/she will be in charge of the management of your claim. This employee will provide you with information about the status of claims on request, will check payments that arrive in your account with you, and so on.   If your claim is acknowledged or finally judicially recognised, it will automatically appear in our Claims Exchange, where it might be purchased by someone else. Processing the registration of a claim for bankruptcy proceedings Registration for bankruptcy proceedings that is processed in a high-quality way in the manner laid down by law is one of the fundamental prerequisites for the satisfaction of your claim. If meeting the set conditions, you can claim a VAT return in relation to a registered claim. We will process registration for bankruptcy proceedings for you according to the documents you provide us so that it complies with all the particulars required by the administrator of the bankrupt estate. The price for this service is fixed. Compiling actions for the payment of a claim Subject to agreement, we process for the client an application for the issuance of a payment order or order to pay in the form of a bill of exchange in cases in which it is not possible to resolve the claim extra-judicially, if the debtor does not acknowledge the claim or in the case that the time limit for action aimed at recovering a claim is at risk of passing. The price for this service is fixed. Offsetting claims Our company has its own database of around 30,000 companies, allowing us to offset a claim in three or more set-offs in certain cases. Trading in claims See “Claim Exchange“. Kontaktieren Sie uns nach der Betrachtung unserer Dienstleistungen, falls Sie sich für eine Zusammenarbeit mit uns auf Ihrem weiteren Weg entschieden haben. Unsere Mitarbeiter freuen sich drauf, Ihnen helfen zu können, Ihnen weitere Informationen zu geben und mit Ihnen einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Warum Sie uns wählen sollten? Wir berechnen Ihnen keine Unkosten in Verbindung zur Begleichung Ein Team erfahrener Fachkräfte beschäftigt sich mit allen Forderungen und entscheidet über den effektivsten Weg der Forderungsbegleichung auf Basis jahrelanger Erfahrung. Hohe Erfolgsrate von ungefähr 65 – 70 % Unsere Bezahlung richtet sich nach Größe und Status der Forderung – 15 – 25 % Unsere Bezahlung erfolgt nach anteiliger oder vollständiger Forderungsbegleichung Kein Forderungsmindestbetrag Unser Geschäftsfeld beinhaltet das gesamte Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik sowie der Slowakei Auf Anfrage erhalten Sie regelmäßige Informationen über den Status Ihrer Forderungen Die Möglichkeit der Nutzung unserer Firmendatenbank (Solvenz Auskünfte, etc.) Wir garantieren Ihnen den effektivsten Ansatz, welcher alle rechtlichen Mittel ausnutzt und sich auf unserer weitreichenden Kenntnis des Zivilrechts stützt Debt recovery – how it is done The application of systematic pressure on debtors using all legal means so that they are made continually aware of their debt. Correspondence by post, by telephone and meetings in person with debtors depending on how their approach to their debt. Setting up repayment calendars and systematic supervision of how debtors adhere to these. Personal contact with debtors in relation to personal collection of payments for creditors. The option of taking collection in-kind, rather than in the form of money (valuables, real estate, securities etc.), subject to agreement with the client. In such case, the client itself conducts an audit of the payment-in-kind on offer. Timescale of debt recovery The client is able to determine the timescale of debt recovery itself in the contract of mandate. Our standard practice, a method that has served us well in the past, is to enter into a contract of mandate for an indeterminate period, with the timescale set for individual claims laid down in power of attorney at nine months. This time limit does not mean that the claim will not be recovered until after this time – it simply reflects the possibilities of the repayment regime. The employee in charge of your case will be able to provide you with information about the timescale of recovering your claim after his/her first contacts with the debtor.   We never promise our clients a specific date by which their claims will be recovered because it always depends on how the debtor approaches the situation. The employee in charge of your case will be able to provide you with information about the timescale of recovering your claim after his/her first contacts with the debtor. Our limitations:  We do not accept materials and claims from companies that are undergoing bankruptcy procedure or that are in liquidation.  We do not accept work in relation to persons that are currently being criminally prosecuted in related cases.  We do not accept cases for which the legal time limit for action has already passed. Reference list: Here, by courtesy of our clients, we present our reference list. Further, we cooperate with many large engineering factories, breweries, financial institutions and other companies which wish to remain anonymous. It is our high success rate that encourages clients from all regions of the Czech Republic and Slovakia to employ our services. Many of our clients especially prefer a long term association. Zde Vám se svolením některých našich klientů předkládáme referenční list. Nadále spolupracujeme nebo jsme spolupracovali s mnoha velkými strojírenskými podniky, stavebními firmami, autodopravci , pivovary a dalšími společnostmi, které chtějí zůstat anonymní.   Právě pro vysoké procento úspěšnosti s námi spolupracují klienti ze všech krajů České republiky i ze zahraničí. Mnoho našich klientů upřednostňuje především dlouhodobou spolupráci.     IČO Jméno Dlužná částka Skonto 25095315 ADD Partner spol. s r.o. 7 127 423 Kč dohoda 27504093 ALERT GROUP a.s. 1 019 362 Kč dohoda 26480042 AQ OKNA s.r.o. 950 000 Kč dohoda 25131486 Bema Company s.r.o. 291 502 Kč dohoda 63079569 DAMAC a.s. 49 000 Kč dohoda 61537446 Dolce Vita čR s.r.o. 300 000 Kč dohoda 36405132 Euros Slovakia s.r.o. 159 000 Kč dohoda 60646586 EYBEL HIT s.r.o. 5 983 928 Kč dohoda 27141039 Falko II Czech s.r.o. 241 994 Kč dohoda 25108531 FERRO BUILDING s.r.o. 5 079 036 Kč dohoda 25687760 Grassfield s.r.o. 1 018 633 Kč dohoda 25329472 HIPPOinvest Group a.s. 408 586 Kč dohoda 27345149 LIP Production s.r.o. 2 000 000 Kč dohoda Marián Kopal 2 400 000 Kč dohoda 49974254 NK Instalaterství s.r.o. 572 400 Kč dohoda 26963984 PP Weld s.r.o. 915 000 Kč dohoda 27677451 Pressbet CZ s.r.o. 145 659 Kč dohoda 63480816 RENOP CZ spol. s r.o. 3 374 092 Kč dohoda 26838257 TEAMGEIST s.r.o. 673 243 Kč dohoda 25864777 Techstroj s.r.o. 132 278 Kč dohoda 61538299 VIAFLEX s.r.o. 981 820 Kč dohoda                         telefon mobil e-mail Pavel Trojan Geschäftsführer   608 080 655 trojan@avp.cz , info@avp.cz Petr Kahoun Geschäftsführer   608 080 622 kahoun@avp.cz           Stanislav Rezler   Außenarbeiter   608 071 099 rezler@avp.cz Miroslava Roudná Außenarbeiter 485 122 460   roudna@avp.cz           //   // pro naše klienty vymohli částku téměř 1.000.000.000,- Kč. -->Spolupráce s naší společností začíná podpisem příkazní smlouvy a plné moci. Poté Vám přidělíme referenta, který bude zodpovědný za správu Vaší pohledávky. Tento referent Vám bude na požádání podávat informace o stavu pohledávek, kontrolovat s Vámi platby , které přijdou na Váš účet apod.   Máte-li pohledávku uznanou nebo soudně přiznanou s vyznačením právní moci, automaticky se objeví v naší burze pohledávek, kde může dojít k jejímu odkupu jiným subjektem.
AVP Total Money Czech s.r.o.   Dr. M. Horákové 185/66   Liberec 6   tel. 608 080 655, 608 080 622   info@avp.cz   další kontakty >>

login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.13