Vyhledávání výrazu 'vymáhání pohledávek':


Přebíráte pohledávky, které řeší soud? Spolupracovat na vymáhání pohledávek lze pouze před předáním k soudu nebo po soudním rozhodnutí. AVP Total Money Czech s.r.o. - vymáhání pohledávek Poskytujeme služby týkající se vymáhání pohledávekVymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru, obchodování s pohledávkami, zápočty pohledávek, vyhledání dalších věřitelů, zpracování insolvečního návrhu, zpracování a přihlášení pohledávek do konkurzu či likvidace a zpracování žalob o zaplacení pohledávky Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti v oblasti vymáhání a správy pohledávek.pro naše klienty vymohli částku téměř 1.000.000.000,- Kč. --> Vymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru Způsob vymáhání pohledávek Vyvíjení soustavného tlaku na dlužníky všemi zákonnými prostředky tak, aby si byli neustále vědomi svého dluhu korespondenční, telefonické i osobní jednání s dlužníky v závislosti na jejich postojích k problému dluhu. Sestavení splátkových kalendářů a soustavný dozor nad jejich plněním. Osobní kontakty s dlužníky spojené s osobním přebíráním plateb věřiteli. Po dohodě s klientem možnost přebírání jiných forem věcného plnění závazků, (cenné předměty, nemovitosti, cenné papíry atd.), v takovém případě si klient sám provede audit nabízeného věcného plnění. Proč zvolit nás ? Neúčtujeme žádné náklady spojené s vymáháním. Pohledávkám se věnuje tým zkušených profesionálů, kteří na základě dlouholetých zkušeností             vždy zvolí nejefektivnější postup k vymožení pohledávky.  Vysoké procento úspěšnosti okolo 65 - 70 %. Výše odměny je závislá na výši a stavu pohledávek 15 - 25 %. Naše odměna je splatná vždy po vymožení pohledávky, nebo její části. Nemáme omezenou spodní hranici pohledávek. Akční rádius naší společnosti zahrnuje celou Českou i Slovenskou republiku. Na požádání získáváte průběžné informace o stavu pohledávek. Možnost využití naší databáze společnosti (informace o solventnosti aj.). Garantujeme nejúčinnější postup s využitím všech legálních předpisů a s fundovanou znalostí občanského práva. Vyplatí se to? Nejen že Vaše společnost ušetří spoustu nákladů spojených vymáháním těchto pohledávek jako jsou náklady na vaše zaměstnance kteří tyto pohledávky vymáhají, cestovné či telefonní a ostatní náklady. Hlavně ušetříte Váš čas a můžete se plně věnovat pouze svému podnikání.   Vymáhání pohledávek je jednou z nejúčinnějších možností, jak získat své peníze zpět před tím, než se dlužník ocitne v kompletní platební neschopnosti nebo dokonce v konkurzu. Pro úspěšné vymožení pohledávky potřebujeme kompletní kopie dokladů tj. objednávky, smlouvy, dodací listy, směnky atd. a dále kontakty na dlužníky tj. adresy provozoven, telefonní spojení, bydliště atd. Spolupráce vzniká na základě Příkazní smlouvy a plné moci. Odměna se stanoví dohodou před předáním pohledávky. Jaká je vaše spodní hranice pohledávek? Nemáme omezenou spodní hranici pohledávek. Zápočty pohledávek Naše společnost vlastní svoji databázi cca aktivních 30.000 firem a to nám umožňuje v některých případech pohledávku započíst ve 3 i více zápočtech. Obchodování s pohledávkami Viz Burza pohledávek   pro naše klienty vymohli částku téměř 1.000.000.000,- Kč. -->Spolupráce s naší společností začíná podpisem příkazní smlouvy a plné moci. Poté Vám přidělíme referenta, který bude zodpovědný za správu Vaší pohledávky. Tento referent Vám bude na požádání podávat informace o stavu pohledávek, kontrolovat s Vámi platby , které přijdou na Váš účet apod.   Máte-li pohledávku uznanou nebo soudně přiznanou s vyznačením právní moci, automaticky se objeví v naší burze pohledávek, kde může dojít k jejímu odkupu jiným subjektem.
AVP Total Money Czech s.r.o.   Dr. M. Horákové 185/66   Liberec 6   tel. 608 080 655, 608 080 622   info@avp.cz   další kontakty >>

login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.161