Podrobněji o naší práci

Způsob vymáhání pohledávek

 1. Vyvíjení soustavného tlaku na dlužníky všemi zákonnými prostředky tak, aby si byli neustále vědomi svého dluhu korespondenční, telefonické i osobní jednání s dlužníky v závislosti na jejich postojích k problému dluhu.
 2. Sestavení splátkových kalendářů a soustavný dozor nad jejich plněním.
 3. Osobní kontakty s dlužníky spojené s osobním přebíráním plateb věřiteli.
 4. Po dohodě s klientem možnost přebírání jiných forem věcného plnění závazků, (cenné předměty, nemovitosti, cenné papíry atd.), v takovém případě si klient sám provede audit nabízeného věcného plnění.

Časový horizont vymožení pohledávky

Časový horizont vymožení pohledávky si může klient stanovit v příkazní smlouvě sám. Naše obvyklá a osvědčená praxe je uzavírání příkazní smlouvy na dobu neurčitou a časový vztah k jednotlivým pohledávkám se stanoví v plné moci po dobu 9-ti měsíců. Tato lhůta neznamená, že pohledávka bude vymožena až za tuto dobu, ale odráží i možnosti splátkového režimu. O časovém horizontu vyřízení své pohledávky se můžete informovat u odpovědného pracovníka vždy po prvních kontaktech s dlužníkem.

 
Nikdy klientovi neslibujeme určitý konkrétní termín vymožení pohledávky, protože vždy záleží rovněž na přístupu dlužníka.

O časovém horizontu vyřízení své pohledávky se můžete informovat u odpovědného pracovníka vždy po prvních kontaktech s dlužníkem.

Co potřebujeme ke své práci od Vás ?

Materiály, které dokumentují přesvědčivě oprávněnost pohledávky.  (vždy výhradně kopie)
Jsou to zejména:

 • Obchodní smlouvy, objednávky
 • Vystavené faktury
 • Potvrzené dodací listy
 • Protokoly o převzetí věci či práce
 • Směnky
 • Uznání dluhu
 • Platební rozkazy soudu a pravomocné rozsudky


Zpracované údaje o dlužníkovi, jsou to zejména:

 • Současné adresy firem dlužníků
 • Současné soukromé adresy dlužníků
 • Telefonická spojení a jména kontaktních osob
 • Jakýkoliv údaj o dlužníkovi, který může napomoci k jeho nalezení či identifikaci

Všechny tyto materiály samozřejmě vyžadujeme pouze v rámci Vašich možností.

Naše omezení:

 •  Nepřebíráme materiály a pohledávky firem, které jsou v konkursech, nebo likvidaci.
 •  Nepřebíráme zakázky vůči osobám v současné době trestně stíhaným ve věcech souvisejících.
 •  Nepřebíráme zakázky, které jsou již dle zákona promlčeny.
AVP Total Money Czech s.r.o.   Dr. M. Horákové 185/66   Liberec 6   tel. 608 080 655, 608 080 622   info@avp.cz   další kontakty >>

login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.011