Základní nabídka poskytovaných služeb.

Vymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru

 

Vymáhání pohledávek je jednou z nejúčinnějších možností, jak získat své peníze zpět před tím, než se dlužník ocitne v kompletní platební neschopnosti nebo dokonce v konkurzu. Pro úspěšné vymožení pohledávky potřebujeme kompletní kopie dokladů tj. objednávky, smlouvy, dodací listy, směnky atd. a dále kontakty na dlužníky tj. adresy provozoven, telefonní spojení, bydliště atd. Spolupráce vzniká na základě Příkazní smlouvy a plné moci. Odměna se stanoví dohodou před předáním pohledávky.

Zpracování přihlášky pohledávky ke konkurznímu řízení

Kvalitní a zákonem předepsaná podoba přihlášky ke konkurzu je jedním ze základních předpokladů pro uspokojení pohledávky. Na základě přihlášené pohledávky můžete při splnění podmínek uplatnit vratku DPH. Zpracujeme Vám přihlášku ke konkurzu dle vámi předložených dokladů tak, aby měla veškeré předepsané náležitosti ze strany správce konkurzní podstaty. Cena za tuto službu je smluvní.Zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Tato služba zahrnuje kompletní zpracování návrhu na prohlášení insolvenčního řízení. Bohužel se ale jedná o jednu z posledních možností, jak dostat úhradu svých prostředků někdy jen částečnou. Cena za tuto službu je smluvní.

Vyhledání dalších věřitelů

Pro případ konkurzního řešení dle podmínek ustanovení § 3 odst. 1,2 insolvenčního zákona

Zpracování žaloby o zaplacení pohledávky

Po dohodě zpracujeme pro klienta návrh na vydání platebního či směnečného platebního rozkazu v případech, že se nedaří pohledávku mimosoudní cestou vyřešit, dlužník pohledávku neuznává nebo v případě, že hrozí promlčení pohledávky. Cena za tuto službu je smluvní.

Zpracování exekučního návrhu

Kompletní zpracování exekučního návrhu, event. podání a zastupování klienta v exekučním řízení. Cena za tuto službu je smluvní.

Zápočty pohledávek

Naše společnost vlastní svoji databázi cca aktivních 30.000 firem a to nám umožňuje v některých případech pohledávku započíst ve 3 i více zápočtech.

Obchodování s pohledávkami

AVP Total Money Czech s.r.o.   Dr. M. Horákové 185/66   Liberec 6   tel. 608 080 655, 608 080 622   info@avp.cz   další kontakty >>

login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.04