Vyhledávání výrazu 'Al nasir':


AVP Total Money Czech s.r.o. - kontakt Pozor na ... tato stránka dlužníků nabízí údaje o neplatičích pro každého, kdo si chce ověřit platební morálku svých budoucích klientů a mohl se rozhodnout, zda chce s touto uvedenou osobou nebo firmou spolupracovat Hledáme další věřitele společnosti ZEVUN, s.r.o., IČO: 26006863, jednatel Lubomír Ort se sídlem Choceň, Dolní 222, ( viz.obchodní rejstřík)     za účelem společného postupu pro možné podání návrhu na insolveční řízení. Zároveň je to varování pro budoucí obchodní partnery, aby byli více obezřetní při uzavírání zakázek.   Lubomír Ort je aktivní v dalších společnostech - ( viz. odkaz )   info - p. Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti AH MORAVA stavební soplečnost s.r.o., IČO: 28587499 jednatel Anna Herinková se sídlem Svolinského 135/77, Olomouc, PSČ: 779 00 ( viz.obchodní rejstřík)   za účelem společného postupu pro podání návrhu na insolveční řízení. Zároveň je to varování pro budoucí obchodní partnery, aby byli více obezřetní při uzavírání zakázek.   kontakt - 608 080 655 p. Trojan Hledáme další věřitele společnosti ARDA Development s.r.o., IČO: 05060419 jednatel Petr Samek se sídlem Křížová 2598/4, Praha 5 - Smíchov, PSČ: 150 00 ( viz.obchodní rejstřík)   za účelem společného postupu pro možné podání návrhu na insolveční řízení. Zároveň je to varování pro budoucí obchodní partnery, aby byli více obezřetní při uzavírání zakázek.   Petr Samek je aktivní v dalších společnostech - ( viz. odkaz )   info - p. Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti Strojírna TEDESCO, a.s., IČO: 26171791 se sídlem Buštěhrad, U Panelárny 136 ( viz.obchodní rejstřík)   za účelem společného postupu pro podání návrhu na zahájení insolvečního řízení.     info - p. Trojan - 608 080 655 Hledáme další věřitele společnosti TOPRODO s.r.o., IČO: 28465423, jednatel Ing.Arch.Tomáš Podhajský se sídlem Jaromírova 484/37, Praha 2 ( viz.obchodní rejstřík)     za účelem společného postupu pro možné podání návrhu na insolveční řízení. Zároveň je to varování pro budoucí obchodní partnery, aby byli více obezřetní při uzavírání zakázek.   info - p. Trojan - 608 080 655     Hledáme další věřitele firmy Zdeněk Novák, IČO: 75347105 se sídlem Lažany 555, Kardašova Řečice, PSČ: 378 21   za účelem společného postupu pro podání návrhu na insolveční řízení. Zároveň je to varování pro budoucí obchodní partnery, aby byli více obezřetní při uzavírání zakázek.   kontakt - 608 080 655 p. Trojan   Proč zvolit nás ? Pohledávkám se věnuje tým zkušených profesionálů, kteří na základě dlouholetých zkušeností vždy zvolí nejefektivnější postup k vymožení pohledávky. Akční rádius naší společnosti zahrnuje celou Českou i Slovenskou republiku. Možnost využití naší databáze společnosti (informace o solventnosti aj.). Nemáme omezenou spodní hranici pohledávek. Neúčtujeme žádné náklady spojené s vymáháním. Naše odměna je stanovena před předáním pohledávky a je splatná vždy až ze skutečně vymožené částky (i dílčí). Výše odměny je závislá na výši a stavu pohledávek 15 - 25 %. Na požádání získáváte průběžné informace o stavu pohledávek. Garantujeme nejúčinnější postup s využitím všech legálních předpisů. Ing. Richard Ječný   bývalý jednatel společnosti Product  SOLD s.r.o., IČO: 01616315, který své závazky vyřešil( tak jako již v minulosti) převodem obchodních podílů na společnost, kterou vlastní Josef Richter, který má na sebe převedeno dalších více jak 30 firem. Nyní své obchodní aktivity vyvíjí od června 2019 s novou firmou RUGEN s.r.o.     Působíte po celé České republice? Ano, naše společnost působí po celé České i Slovenské republice. Její akční rádius zahrnuje i příhraniční oblasti.     Platím bějaké náklady? Ne, neplatíte žádné náklady, náklady jsou již zahrnuty v naší odměně. Kdy platím provizi a jaká je její výše? Provize je splatná vždy po vymožení pohledávky, nebo její části. Výše provize vždy záleží na konkrétním případu a pohybuje se v rozmezí 15-25 %. Přebíráte pohledávky v konkurzu nebo v likvidaci? Bohužel tyto pohledávky nelze převzít. Přebírate pohledávky, které aktuálně řeší soud? Spolupracovat na vymáhání pohledávek lze pouze před předáním k soudu nebo po soudním rozhodnutí.     Kdy je nejvyšší úspěšnost? Pokud je pohledávka předána včas a je s kým jednat. Jak mám pohledávku předat? Po uzavření příkazní smlouvy, potřebujeme zaslat kopie podkladů k jednotlivým pohledávkám a kontakty na dlužníky. Jaká je spodní hranice pohledávek k řešení? Nemáme omezenou spodní hranici pohledávek. Vyplatí se to? Vaše společnost ušetří spoustu času spojeného s vymáháním těchto pohledávek, kterého může naplno  věnovat pouze svému podnikání. Čas jsou peníze. Jak to děláte? Pouze v mezích zákona Poptáváme pohledávky za společností V A L M E s.r.o., IČ: 25412892  se sídlem Barandov 251, Dolní Chrastava, jednatelé Jaroslav Valenta a Petr Mencl   Bližší info na tel. 608 080 655 AVP Total Money Czech s.r.o. Dr. Milady Horákové 185/66 460 07 Liberec 7 IČO: 03532453 DIČ: CZ03532453   bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2300694170/2010   info@avp.cz www.avp.cz      
align="">Pavel Trojan      align="left">jednatel společnosti    align="left">608 080 655    align="left">trojan@avp.cz, info@avp.cz
Petr Kahoun align="left">jednatel společnosti align="left">608 080 622 align="left">

kahoun@avp.cz

align="center" bgcolor="#ccccff" width="158" height="25">IČO align="center" bgcolor="#ccccff" width="265">Jméno align="center" bgcolor="#ccccff" width="182">Dlužná částka align="left" bgcolor="#ccccff" width="24">
align="center" bgcolor="#ccccff" width="109">Skonto
align="center" height="25"> 09255206 align="left">Kaizen International s.r.o. align="right">   593.271,19 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 07711492 align="left">DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s. align="right">1.428.046,26 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 28687175 align="left">Lip Engineering s.r.o. align="right">     79.579,62 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 08136408 align="left">LJ - stavby a omítky s.r.o. align="right">   232.926,43 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 28735773 align="left">Menli Group s.r.o. align="right">   146.362,99 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 05060419 align="left">ARDA Development s.r.o. align="right">     73.860,99 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 63145057 align="left">Interma, akciová společnost align="right">1.040.000,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 25594001 align="left">ROFIM s.r.o. align="right">   693.477,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 29305195 align="left">BULAN s.r.o. align="right">1.738.688,50 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 47358670 align="left">Marie Skokanová align="right">   133.077,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 27686680 align="left">AVENZO VICE a.s. align="right">   427.780,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 03564614 align="left">CREDIT STRATEGIES s.r.o. align="right">   205.380,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 31385311 align="left">SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spo. s r.o. align="right">   977.245,53 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 24309184 align="left">BEVI STAV, a.s. align="right">     66.192,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 01559621 align="left">HIRST CZ - Inženýrské stavby sro align="right">   232.238,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 02838168 align="left">Easy Building s.r.o. align="right">   312.658,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 28570545 align="left">HALEtors s.r.o. align="right">     51.727,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 00487619 align="left">SKD Bojkovice, s.r.o. align="right">   215.953,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 15649385 align="left">Martin Pleštil align="right">   388.814,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 05148511 align="left">Andyoustore s.r.o. align="right">   625.716,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
align="center" height="25"> 28465423 align="left">TOPRODO s.r.o. align="right">   446.568,00 Kč align="right">  align="center"> dohodou
Vymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru Vymáhání pohledávek je jednou z nejúčinnějších možností, jak získat své peníze zpět před tím, než se dlužník ocitne v kompletní platební neschopnosti nebo dokonce v konkurzu. Spolupráce vzniká na základě Příkazní smlouvy a plné moci.   Obchodování s pohledávkami Viz Burza pohledávek   Vyhledávání dalších věřitelů Pro případ konkurzního řešení dle podmínek ustanovení § 3 odst. 1,2 insolvenčního zákona Zápočty pohledávek Naše společnost vlastní svoji databázi cca aktivních 30.000 firem a to nám umožňuje v některých případech pohledávku započíst ve 3 i více zápočtech.  Způsob vymáhání pohledávek Vyvíjení soustavného tlaku na dlužníka všemi zákonnými prostředky tak, aby si byli neustále vědomi svého dluhu. Korespondenční, telefonické i osobní jednání s dlužníkem v závislosti na jejich postojích k úhradě dluhu. Mapování aktivit dlužníka na sociálních sítích a internetu Sestavení splátkových kalendářů a soustavný dozor nad jejich plněním. Po dohodě s klientem možnost přebírání jiných forem věcného plnění závazku dlužníka.   Časový horizont vymožení pohledávky Příkazní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a časový vztah k jednotlivým pohledávkám se stanoví plnou mocí zpravidla na dobu 9-ti měsíců. Tato lhůta neznamená, že pohledávka bude vymožena až za tuto dobu, ale odráží i možnosti splátkového režimu. Nikdy klientovi neslibujeme určitý konkrétní termín vymožení pohledávky, protože vždy záleží rovněž na přístupu dlužníka.     Co potřebujeme ke své práci od Vás?   Zpracované údaje o dlužníkovi: Současné adresy firem dlužníků Současné soukromé adresy dlužníků Telefonická spojení a jména kontaktních osob Jakýkoliv údaj o dlužníkovi, který může napomoci k jeho nalezení, identifikaci a kontaktování Materiály (kopie) v rámci Vašich možností, které dokumentují oprávněnost Vaší pohledávky: Obchodní smlouvy, objednávky Vystavené faktury Potvrzené dodací listy Protokoly o převzetí věci či práce Směnky Uznání dluhu Platební rozkazy soudu a pravomocné rozsudky Omezení k pohledávkám:  Nepřebíráme materiály a pohledávky firem, které jsou v konkursech, nebo likvidaci.  Nepřebíráme zakázky vůči osobám v současné době trestně stíhaným ve věcech souvisejících.  Nepřebíráme zakázky, které jsou již dle zákona promlčeny. Zde Vám se svolením některých našich klientů předkládáme referenční list. Nadále spolupracujeme nebo jsme spolupracovali s mnoha velkými strojírenskými podniky, stavebními firmami, autodopravci , pivovary a dalšími společnostmi, které chtějí zůstat anonymní.   Právě pro vysoké procento úspěšnosti s námi spolupracují klienti ze všech krajů České republiky i ze zahraničí. Mnoho našich klientů upřednostňuje především dlouhodobou spolupráci.        Vítáme vás na webových stánkách společnosti AVP Total Money Czech s.r.o. zabývající se inkasem a správou pohledávek.       Pokud dojdete k názoru, že spolupráce s námi bude pro Vás přínosem, kontaktujte nás. Naši pracovníci Vám ochotně vyjdou vstříc a podají Vám veškeré informace. Petr Kahoun a Pavel Trojan jednatelé společnosti Miloš Melník i Ing. Igor Melník   bývalí jednatelé společnosti 123Kuryr s.r.o., IČ:03566307, kteří své závazky "vyřešili " nejprve přejmenováním a změnou sídla společnosti na FEDES LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, V zářezu 902/4, PSČ: 158 00 ( viz. obchodní rejstřík ) a později převodem obchodních podílů na pana - Rastislav Šofranko, který má na sebe převedeno dalších 13 firem.   Miloš Melník i Ing. Igor Melník jsou aktivní v nově založené firmě: 123Kurier s.r.o., odštěpný závod ČR - ( viz. odkaz)   Dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, co se stalo jednou, může  být i podruhé .. Varování pro budoucí obchodní parnery společnosti Spekta Limit s.r.o., IČO: 11687002, jednatel Zdeněk Svitič se sídlem Praha 3, Jičínská 226/17, ( viz.obchodní rejstřík)     varování pro budoucí obchodní partnery, dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, platební nekázeň - i závazek do 20 tisíc je pro firmu velký problém   Zdeněk Svitič je aktivní v další společnosti - ( viz. odkaz )   info - p. Trojan - 608 080 655


login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.137