Podrobněji o naší práci

 Způsob vymáhání pohledávek


 • Vyvíjení soustavného tlaku na dlužníka všemi zákonnými prostředky tak, aby si byli neustále vědomi svého dluhu.
 • Korespondenční, telefonické i osobní jednání s dlužníkem v závislosti na jejich postojích k úhradě dluhu.
 • Mapování aktivit dlužníka na sociálních sítích a internetu
 • Sestavení splátkových kalendářů a soustavný dozor nad jejich plněním.
 • Po dohodě s klientem možnost přebírání jiných forem věcného plnění závazku dlužníka.

 


Časový horizont vymožení pohledávky


 • Příkazní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a časový vztah k jednotlivým pohledávkám se stanoví plnou mocí zpravidla na dobu 9-ti měsíců. Tato lhůta neznamená, že pohledávka bude vymožena až za tuto dobu, ale odráží i možnosti splátkového režimu.
 • Nikdy klientovi neslibujeme určitý konkrétní termín vymožení pohledávky, protože vždy záleží rovněž na přístupu dlužníka.

 

 

Co potřebujeme ke své práci od Vás?

 

Zpracované údaje o dlužníkovi:

 • Současné adresy firem dlužníků
 • Současné soukromé adresy dlužníků
 • Telefonická spojení a jména kontaktních osob
 • Jakýkoliv údaj o dlužníkovi, který může napomoci k jeho nalezení, identifikaci a kontaktování


Materiály (kopie) v rámci Vašich možností, které dokumentují oprávněnost Vaší pohledávky:

 • Obchodní smlouvy, objednávky
 • Vystavené faktury
 • Potvrzené dodací listy
 • Protokoly o převzetí věci či práce
 • Směnky
 • Uznání dluhu
 • Platební rozkazy soudu a pravomocné rozsudky


Omezení k pohledávkám:

 •  Nepřebíráme materiály a pohledávky firem, které jsou v konkursech, nebo likvidaci.
 •  Nepřebíráme zakázky vůči osobám v současné době trestně stíhaným ve věcech souvisejících.
 •  Nepřebíráme zakázky, které jsou již dle zákona promlčeny.


login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.014