Základní nabídka poskytovaných služeb.

Vymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru

  • Vymáhání pohledávek je jednou z nejúčinnějších možností, jak získat své peníze zpět před tím, než se dlužník ocitne v kompletní platební neschopnosti nebo dokonce v konkurzu. Spolupráce vzniká na základě Příkazní smlouvy a plné moci.
 
Obchodování s pohledávkami
 

Vyhledávání dalších věřitelů

  • Pro případ konkurzního řešení dle podmínek ustanovení § 3 odst. 1,2 insolvenčního zákona


Zápočty pohledávek
  • Naše společnost vlastní svoji databázi cca aktivních 30.000 firem a to nám umožňuje v některých případech pohledávku započíst ve 3 i více zápočtech.


login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.015