Pozor na ...

tato stránka dlužníků nabízí údaje o neplatičích pro každého, kdo si chce ověřit platební morálku svých budoucích klientů a mohl se rozhodnout, zda chce s touto uvedenou osobou nebo firmou spolupracovat

VALENS, s.r.o., jednatel Tomáš Valentík

se sídlem Kroměříž, Kollárova 634/6, PSČ: 767 01, IČO: 03215539, (viz.obchodní rejstřík)


varování pro budoucí obchodní partnery, dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, platební nekázeň - i závazek do 60 tisíc je pro firmu velký problém, veškeré snahy věřitele ignorovány, jednatel nezvedá telefony, později čísla blokuje !!!

 

 

info - p. Trojan - 608 080 655


Varování pro budoucí obchodní parnery společnosti Relever, s.r.o., IČO: 05928834, jednatel Tomáš Říhošek

se sídlem

  Brno, Zeleného 845/17, ( viz. obchodní rejstřík )

 

dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, dlouhodobě neplatí závazky, neustálé sliby, výmluvy a výmysly, zejména ze strany výrobního ředitele.

 Pokud někdo z dalších věřitelů zvažuje možnost podání návrhu na insolvenci, náš klient se rád připojí.

 

 info - p. Trojan - 608 080 655

Varování pro budoucí obchodní parnery společnosti Spekta Limit s.r.o., IČO: 11687002, jednatel Zdeněk Svitič

se sídlem Praha 3, Jičínská 226/17, ( viz.obchodní rejstřík)

 

 

varování pro budoucí obchodní partnery, dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, platební nekázeň - i závazek do 20 tisíc je pro firmu velký problém

 

Zdeněk Svitič je aktivní v další společnosti - ( viz. odkaz )

 

info - p. Trojan - 608 080 655

Miloš Melník i Ing. Igor Melník

 

bývalí jednatelé společnosti 123Kuryr s.r.o., IČ:03566307, kteří své závazky "vyřešili " nejprve přejmenováním a změnou sídla společnosti na FEDES LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, V zářezu 902/4, PSČ: 158 00 ( viz. obchodní rejstřík ) a později převodem obchodních podílů na pana - Rastislav Šofranko, který má na sebe převedeno dalších 13 firem.

 

Miloš Melník i Ing. Igor Melník jsou aktivní v nově založené firmě: 123Kurier s.r.o., odštěpný závod ČR - ( viz. odkaz)

 

Dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, co se stalo jednou, může  být i podruhé ..

Varování pro budoucí obchodní parnery společnosti T&Partners Praha, organizační složka, IČ:01549944
Vedoucí odštěpného závodu - Gabriela Kracíková
Statutární orgán zřizovatele zahraniční osoby - Peter Kurhajec


se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 264/22, PSČ: 186 00 ( viz. obchodní rejstřík )

 

dbejte zvýšené opatrnosti při uzavírání zakázek, platební nekázeň


Ing. Richard Ječný

 

bývalý jednatel společnosti Product  SOLD s.r.o., IČO: 01616315,

který své závazky vyřešil( tak jako již v minulosti) převodem obchodních podílů na společnost, kterou vlastní Josef Richter, který má na sebe převedeno dalších více jak 30 firem. Nyní své obchodní aktivity vyvíjí od června 2019 s novou firmou RUGEN s.r.o.

 

 login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.037