Proč zvolit nás ?

  • Pohledávkám se věnuje tým zkušených profesionálů, kteří na základě dlouholetých zkušeností vždy zvolí nejefektivnější postup k vymožení pohledávky.
  • Akční rádius naší společnosti zahrnuje celou Českou i Slovenskou republiku.
  • Možnost využití naší databáze společnosti (informace o solventnosti aj.).
  • Nemáme omezenou spodní hranici pohledávek.
  • Neúčtujeme žádné náklady spojené s vymáháním.
  • Naše odměna je stanovena před předáním pohledávky a je splatná vždy až ze skutečně vymožené částky (i dílčí).
  • Výše odměny je závislá na výši a stavu pohledávek 15 - 25 %.
  • Na požádání získáváte průběžné informace o stavu pohledávek.
  • Garantujeme nejúčinnější postup s využitím všech legálních předpisů.


login
md5:89e3e5429c02888642593aa28eecade2:www.avp.cz genet:0.053